درباره انجمن

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

در راستای اجرای ماده ۱۳۱قانون کار جمهوری اسلامی ایران انجمن صنفی رانندگان کامیون و وسایط سنگین جاده ای فیروزکوه در سال ۱۳۷۹با شماره ثبت ۱۵۸و با اعضای اولیه ۱۰۰نفر شروع به فعالیت نموده است.

با استارت کارخانه سیمان در شهرستان عملکرد و وظائف  انجمن صنفی جهت استیلای حقوق این قشر زحمتکش در جهت بهبود روند نوبت دهی در کارخانه های سیمان و تامین ماسه و سایر مکان های بارگیری گامهای موثر برداشته است.

ضمناً این انجمن در انجام کارهای عام المنفعه و خداپسندانه پیش قدم بوده منجمله اختصاص بخشی از درآمد نوبت دهی  به حساب انجمن  حمایت از خانواده های زندانیان و کمک به ایتام و شرکت در جشن نیکوکاری و … است.

قابل ذکر است که این انجمن افتخار دارد که در جهت خدمت به قشر زحمت کش که در جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد، گام برمیدارد و در این راستا اظهار نظرهای سازنده  شما اعضای محترم و رانندگان گرامی برای هرچه مطلوب تر شدن شرایط کار و فعالیت رانندگان وسایط سنگین نیازمند میباشد.

جهت سازمان دهی نوبت و جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان محترم این انجمن در به گارگماردن تعداد ۱۳ نفر بیمه شده اقدام نموده است که گامی در جهت اشتغالزایی در سطح شهرستان برداشته است.

انجمن صنفی حامی رانندگان