حمل کالا بدون اخذ حواله و بارنامه دولتی ممنوع

🔹 با دستور دادستان فیروزکوه به نیروی انتظامی شهرستان، تردد و حمل کالا توسط کامیون هایی که نسبت به اخذ حواله و بارنامه دولتی اقدام ننموده اند، ممنوع و پیگرد قانونی دارد.