ضد عفونی دفتر سیمان فیروزکوه

ضد عفونی دفتر سیمان فیروزکوه با پیگیری همکار عزیز جناب اقای شهرام حیدر نژاد جهت رفاه حال همکاران و رانندگان انجمن صنفی امروز مورخ 99/1/26 انجام گردید .

از رانندگان عزیز خواهشمند هستیم نظافت شخصی رعایت و حتما دستکش و ماکس بهمراه داشته باشند .