مالیات ناوگان جاده‌ای مشخص شد

به گزارش باروان به نقل از خبرنگار مهر؛ امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی، جداول تعیین نرخ مالیات بخش حمل و نقل و مالکان ناوگان حمل و نقل را به ادارات کل مالیاتی در سراسر کشور ابلاغ کرد؛

🔸انواع کامیون و کامیونت
▫️تا ۳ تن: ۹۲۳ هزار تومان
▫️ بین ۳ تا ۱۰ تن: ۱ میلیون و ۲۶۸ هزار تومان
▫️بین ۷ تا ۱۰ تن: ۱ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان
▫️ ۱۰ تن به بالا: ۱ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان

🔸انواع میکسر و بونکر سیمان
▫️تا ۳ تن: ۹۵۸ هزار تومان
▫️ ۳ تا ۷ تن: ۱ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان
▫️ ۷ تا ۱۰ تن: ۱ میلیون و ۵۶۵ هزار تومان / ۱۰ تا ۱۶ تن: ۲ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان
▫️ ۱۶ تن به بالا: ۲ میلیونو ۴۴۱ هزار تومان

🔸انواع کامیون و کامیونت یخچال دار
▫️تا ۳ تن: ۹۶۲ هزار تومان /
▫️ ۳ تا ۷ تن: ۱ میلیون و ۳۸۸ هزار تومان
▫️ ۷ تا ۱۰ تن: ۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان
▫️ ۱۰ تا ۱۶ تن: ۲ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان
▫️ بالای ۱۶ تن: ۲ میلیونو ۴۶۹ هزار تومان