اخبار

واژگونی یک دستگاه کامیون

واژگونی یک دستگاه کامیون کمپرسی در جاده سیدآباد به سیمین‌دشت 🔹به‌علت نقص فنی در سیستم ترمز یک دستگاه کامیون کمپرسی حامل‌بار ماسه در جاده سیدآباد به سیمین‌دشت واژگون شد.🔹خوشبختاته این […]