اخبار

تقدیر و تشکر

جناب اقای یار علی ذبیحی راننده محترم انجمن صنفی رانندگان شهرستان فیروزکوه تقدیر و تشکر ما را به خاطر ازخود گذشتگی و ایثار شما که موجب تسلی خانواده محترم ایزدپناه […]