پیام تسلیت

جناب آقای مظاهر فخراور ریاست محترم انجمن صنفی شهرستان فیروزکوه   ضایعه در گذشت پدرگرامیتان زنده یاد «حاج رحمت اله فخراور »باعث تالم خاطر همه کارمندان و رانندگان شد ، لذا […]