اهداف تشکیل انجمن

۱-کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء

۲-دفاع و پشتیبانی از منافع مشروع و صنفی اعضاء به طور اعم

۳-همکاری و ایجاد هماهنگی لازم به منظور تاسیس وتقویت و گسترش شرکتهای تعاونی صندوق قرض الحسنه به منظور رفاه حال اعضاء و برخورداری از تسهیلات بیشتر و رفع نیاز مندیهای آنان

۴-همکاری با وزارت کار و تامین اجتماعی و دیگر سازمانهای ذیربط در جهت شناخت مسائل و مشکلات کاری و بیمه ای رانندگان محترم

۵-همکاری با وزارت راه و ترابری و داشتن تعامل دائمی به منظور حل مشکلات موجود

۶-خرید و فروش و تملیک اموال منقول و غیر منقول به شرط سود آوری

۷-نمایندگی اعضا جهت حل اختلافات قانون کار و سایر مراجع قانونی و تلاش برای استیفای حقوق اعضاء

۸-تشکیل کنفرانسها و سمینارها جهت شرکت در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

لازم به ذکر است این انجمن عضو ثابت شورای ترافیک در شهرستان نیز می باشد