درباره انجمن

در راستای اجرای ماده ۱۳۱قانون کار جمهوری اسلامی ایران انجمن صنفی رانندگان کامیون و وسایط سنگین جاده ای فیروزکوه در سال ۱۳۷۹با شماره ثبت ۱۵۸و با اعضای اولیه ۱۰۰نفر شروع به فعالیت نموده است.

با استارت کارخانه سیمان در شهرستان عملکرد و وظائف  انجمن صنفی جهت استیلای حقوق این قشر زحمتکش در جهت بهبود روند نوبت دهی در کارخانه های سیمان و تامین ماسه و سایر مکان های بارگیری گامهای موثر برداشته است.

ضمناً این انجمن در انجام کارهای عام المنفعه و خداپسندانه پیش قدم بوده منجمله اختصاص بخشی از درآمد نوبت دهی  به حساب انجمن  حمایت از خانواده های زندانیان و کمک به ایتام و شرکت در جشن نیکوکاری و … است.

قابل ذکر است که این انجمن افتخار دارد که در جهت خدمت به قشر زحمت کش که در جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد، گام برمیدارد و در این راستا اظهار نظرهای سازنده  شما اعضای محترم و رانندگان گرامی برای هرچه مطلوب تر شدن شرایط کار و فعالیت رانندگان وسایط سنگین نیازمند میباشد.

جهت سازمان دهی نوبت و جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان محترم این انجمن در به گارگماردن تعداد ۱۳ نفر بیمه شده اقدام نموده است که گامی در جهت اشتغالزایی در سطح شهرستان برداشته است.