ضد عفونی دفتر سیمان فیروزکوه

ضد عفونی دفتر سیمان فیروزکوه با پیگیری همکار عزیز جناب اقای شهرام حیدر نژاد جهت رفاه حال همکاران و رانندگان انجمن صنفی امروز مورخ 99/1/20 انجام گردید .

از رانندگان عزیز خواهشمند هستین نظافت شخصی رعایت و حتما با دستکش و ماکس بهمراه داشته باشند .