پیام تسلیت

جناب آقای مظاهر فخراور

ریاست محترم انجمن صنفی شهرستان فیروزکوه  

ضایعه در گذشت پدرگرامیتان زنده یاد «حاج رحمت اله فخراور »باعث تالم خاطر همه کارمندان و رانندگان شد ، لذا این مصیبت بزرگ را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

برای آن سفر کرده علو درجات الهی را از خداوند متعال خواستاریم .

(انجمن صنفی رانندگان شهرستان فیروزکوه)